Ledarskap & utveckling

Ledarskap är komplext och spännande och forskning visar att graden av självinsikt är en viktig framgångsfaktor. I ett krävande uppdrag är även upplevt stöd viktigt för att öka hållbarheten. Jag har arbetat med chefsstöd i många år och vanliga områden som hanteras är exempelvis konflikter och förändringsprocesser och andra svåra situationer.

Även hållbarheten i uppdraget som ledare, att värna om sin egen och personalens hälsa, att kunna planera och effektivisera arbete, samt att kunna förstå gruppdynamik och kulturella aspekter i organisationen, är teman som hanteras.

Grupper & Team

En av de viktigaste resurserna i en organisation är gruppdynamik och relationen mellan olika individer. Dynamiken i en grupp kommer inte alltid av sig själv, vissa grupper fungerar självgående när andra kan bli både stillastående och bakåtsträvande. Grupper och organisationer har olika förändringspotential och struktur men kommunikation och viljan att samarbeta utgör alltid grunden i en grupps liv och fungerande. När jag arbetar med grupp- och organisationsutveckling lägger jag stor vikt på den inledande kartläggningen så att uppdragets upplägg och innehåll anpassas efter det specifika behovet. När det behöver förändras efter vägen görs även detta, allt för att hitta den väg som bäst hjälper gruppen förändras och utvecklas. Uppdraget avslutas alltid med en utvärdering.

Organisationsutveckling

Uppdraget kan beskrivas som en organisationsanalys med förslag på utvecklingsarbete. Syftet och målet med uppdraget, vad det är man vill uppnå med utvecklingsarbetet, ligger till grund för innehållet i kartläggningen. Ofta är målet att skapa en robust organisation som klarar de utmaningar man står inför, och en önskan om att få klarhet i de hinder som motar utveckling. Delar såsom ledarskap, medarbetarskap, samarbete och förändringskultur ingår ofta, liksom analyser av arbetsprocesser och informationsflöden. Återkoppling sker vanligtvis både muntligt och skriftligt och innehåller tydliga förslag på åtgärder. Om man önskar stöd i implementeringen av åtgärderna sker det i nästa steg.

Det är aldrig försent att få ordning på trasslet

I mitt arbete som psykolog drivs jag av att hjälpa till att göra det svåra enkelt. Vi fastnar så ofta i tankebanor och beteenden, som trådar som trasslar till sig! Med rätt stöd finns det ofta oanade möjligheter att ta sig förbi kriser, konflikter och utmaningar. Det är en självklarhet för mig att det sker genom modern psykologisk kunskap och vetenskapligt beprövade metoder.