“Mitt jobb är att göra det svåra lite enklare”

Jag har alltid haft en stor nyfikenhet för det komplexa och mångsidiga, och hur mycket mer begripligt och enkelt det kan kännas när man fått överblick. I mitt arbete använder jag psykologisk kunskap och vetenskapligt förankrade metoder för att hjälpa till att kartlägga samband och se mål och lösningar. För mig innebär det att aldrig ducka för det krångliga, och inte ge mig förrän den jag möter upplevt att det blivit tillgängligt och begripligt!

Att byta perspektiv

Vår hjärna är finurlig och fantastisk, men den har sina begränsningar. Vi tycker om att gå på i gamla vanor och vår hjärna förenklar helst vår bild av saker och ting. Det innebär att vi fastnar i spår som vi inte kommer ur, som kanske en gång i tiden varit begripliga och funktionella men som nu mest bara är ett hinder. Genom modern psykologisk kunskap och erfarenhet kan jag hjälpa till i processen att skapa nya vägar och växla perspektiv, att öka något som kallas psykologisk flexibilitet. Det är inget mindre än nya strukturer i hjärnan!